Заседание на ПС – 27.10.2011 година

Дневен ред:

  1. Реализация на учениците от 7 и 12 клас.
  2. Съвместна дейност на училището с други институции.
  3. Заключителни мероприятия за СИП и ЗИП.
  4. Освобождаване на ученици от ФВС.
  5. План за честване на Първи ноември.

Лятна работа на доброволци в СМРЗИ Трявна

Традиционно е практикуването на ученици, изучаващи интензивно английски език, на доброволен принцип, в Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство.
През лятото на 2011 в Даскалова къща и в Старото школо своите езикови и комуникационни умения упражняваха няколко ученички от бившите седми и осми класове на СОУ.

Благодарствени адреси за тях:

Музейна работа - доброволци

Лятна работа на доброволци-екскурзоводи в Специализирания музей, Трявна.