Заседание на ПС – 16.09.2011 година

Дневен ред:

  1. Годишен план за дейността на училището.
  2. Групи модул ФВС и ръководители.
  3. План за действие при бедствия.
  4. Състав на постоянни комисии.
  5. План за квалификационната дейност.
  6. Определяне на учебните предмети от раздел Б на УП.